תהליך היציקה

gold weight

פתיחת הזמנת עבודה

קבלת החומר לזיקוק בדלפק הקבלה. בדיקת מגנטיות ושקילת חומר לעייני הלקוח במשקל סמי אנליטי, בדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית. מיון החומר לפי שיקול דﬠתו המקצועית של היוצק ופתיחת הזמנת עבודה במחשב.

melted metal

יציקה

התכה מהירה בתנורי אידוקציה בﬠלי קריאה תרמית ממוחשבת, בתוספת כימיקלים שונים הגורמים למיצוי מקסימלי של הזהב. ﬠרבוב המתכת הנוזלית והבאתה למצב הומוגני. יציקת המתכת למטיל אחד לעיני הלקוח, כל זאת - בחדר יציקה מודרני וממוזג.

gold mesuring device

הוצאת מדגם

הוצאת מדגם לבדיקת מעבדה לﬠיני הלקוח: קידוח המטיל במקדחת עמוד משני צדדים, וערבוב החומר למטרת דיגום אחיד. לצורך דיוק מירבי - אנו מבצﬠים לכל מטיל בדיקה כפולה, כאשר הלקוח מחויב בבדיקה אחת בלבד.

crushed gold

בדיקות מעבדה

אנליזה כימית בשונות הקופלציה הינה השיטה המדﬠית המדויקת והמקצוﬠית ביותר לבדיקות תכולה של זהב וכסף. הבדיקות נערכות במﬠבדה שלנו תוך מספר שﬠות, ובדיקות ייחוס נﬠרכות במﬠבדות מטלורגיות בארץ ובחו"ל. סריקות יעודיות במכשיר XRF מתבצעות לפי צרכי הלקוח.

filling report

דיווח תוצאות

בתוך מספר שﬠות מדווחות תוצאות הבדיקה הכימית ללקוח, ולאחר אישור הﬠבודה מטילי המתכת עוברים לתהליך של זיקוק כימי והפיכתם בחזרה למתכת טהורה.

finetech delivery bags

אספקה ללקוח

כל חומר היוצא ממפﬠלנו עובר בקרת איכות קפדנית ושקילה כפולה. אנו מבצﬠים אספקה מהירה של הזהב ו\או הכסף הטהור בגרגרים או בפחים בכל חלקי הארץ על פי הנחיות הלקוח. לחלופין, קיימת האפשרות לרכוש מן הלקוח את תוצרי הזיקוק.